בית הספר למשפטים

סמינר מחלקתי משפטים - עם ד"ר נורית צימרמן

על בירוקרטיה, רווחה ומשפט בבית המשפט של פושטי רגל: מחקר תצפיות בהשראת נעלי יום א' של גברת ג'
שלישי, יוני 4, 2019 - 14:15

המפגשים נערכים בימי שלישי בשעה 14:15-15:45 בחדר ישיבות הבשור, בניין ההנהלה 5 קומה 2

ההשתפות בסמינר מצריכה קריאת מאמר מראש. לקבלתו יש לכתוב לרכזת בית הספר למשפטים עירית דאבוש IrithD@sapir.ac.il
יש להירשם עד יום חמישי שלפני הסמינר, לשם הבטחת מקום וכיבוד

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 4 =