היחידה לקידום ההוראה והלמידה ואגודת הסטודנטים והסטודנטיות

שולחנות עגולים - מפגשי מרצים-סטודנטים

רביעי, דצמבר 12, 2018 - 11:45

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 0 =