היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן

הסדרה החברתית2#: חושפי שחיתויות

רביעי, דצמבר 12, 2018 - 18:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 14 =