המחלקה לתקשורת

המכללות אינן אוניברסיטאות סוג ב'

12.11.18 | The Marker | ד"ר נועה לביא, ד"ר מוטי גיגי
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 6 =