דבר ראשת המחלקה למדעים שנה א'

מטרת התוכנית תואמת את מטרות המכללה בהגברת הנגישות להשכלה הגבוהה. התוכנית מאפשרת לסטודנטים שלא עמדו בתנאי הקבלה באוניברסיטת בן-גוריון, להתקבל ללימודים במכללה האקדמית ספיר, להוכיח את כישוריהם תוך כדי לימודים ובהתאם לציוניהם לעבור בתום השנה הראשונה בספיר להמשך לימודים באוניברסיטה.

כללי התכנית מדעים שנה א' קובעים שסטודנטים המתקבלים לשנת הלימודים הראשונה במכללת ספיר יוכלו לעבור לאוניברסיטת בן-גוריון להמשך לימודיהם לתואר ראשון על סמך ציוני הלימודים בספיר, ללא קשר לציוני הבגרות והפסיכומטרי.

הלימודים במכללה האקדמית ספיר יתקיימו במהלך 3 סמסטרים (סמסטר סתיו, אביב וקיץ) שבמהלכם יהיה על הסטודנטים לעמוד בדרישות המחלקות באוניברסיטה אליהן הם מבקשים להתקבל.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 4 =