משרד הדיקן

אירוע פתיחת שנה קרן קציר

ראשון, דצמבר 9, 2018 - 09:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 5 =