בית הספר לאמנות

מרי קושילביץ'

ידיעות הדרום

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
14 + 0 =