תכנית הלימודים - צמיחה דמוגרפית

מפגש נושא
01 פתיחה +הגדרת תחומי עיסוק מנהל צמ"ד
02 מיהו מנהל צמ"ד
03 מה זה קיבוץ/מושב/ישוב קהילתי
04 איך מוכרים את זה? עסקת נדל"ן או קהילה?
05 תכנון, תוכנית אב, תכנון דמוגרפי
06 ממשקי מנהל - הזדמנויות ואיומים
07 מי יבנה בית – מודלים לבנייה ומימון
08 בינוי קהילתי – קהילה חדשה או מתחדשת
09 הסדרים פנימיים ואתגרי קליטה
10 קבלה וקליטה – מיון ושילוב
11 סיפורי מקום
12 עם הפנים קדימה – סיום ויציאה לדרך חדשה

 

אנשי קשר

רכזת פדגוגית,  קרני פלג 
קרני פלג, בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, בוגרת ומיישמת ניהול פרויקטים ובינוי קהילות. מנהלת ומלווה בתחום הצמיחה הדמוגרפית במספר ישובים, מרצה ורכזת תוכן מנוסה בסקטור המרחב הכפרי. חברת קיבוץ גבולות. 
Karni_peleg@gvulot.org.il  

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il
מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
 הגב' אביב דוידיאן
avivd@sapir.ac.il

פקס
077-9802343