תהליך הרשמה - צמיחה דמוגרפית

טופס הרשמה

הרשמה לשנת הלימודים תש"ף 2019-2020

מקדמה / שכר לימוד
המתקבלים לקורס יסדירו את תשלום שכר הלימוד בהתאם להודעה שתשלח לביתם, וזאת לפני מועד פתיחת הקורס.

אפשרויות התשלום

  1. בכרטיס אשראי. ניתן לשלם בהוראה טלפונית במדור שכר לימוד בטלפון - 077-9802502
  2. בהמחאות
  3. בהוראת קבע
  4. במזומן  - הטבות למשלמים את מלוא הסכום בתשלום אחד
  5. באמצעות פיקדון לחיילים משוחררים – לקורסים הזכאים
  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הקורס על פי שיקול דעתה המקצועי.
  • פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים ועל פי נהלי המכללה.
  • במידה והקורס לא יפתח, יוחזרו דמי ההרשמה.
  • התלמידים כפופים לתקנון הלימודים.
  • מידע זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
אנשי קשר

רכזת פדגוגית,  קרני פלג 
קרני פלג, בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, בוגרת ומיישמת ניהול פרויקטים ובינוי קהילות. מנהלת ומלווה בתחום הצמיחה הדמוגרפית במספר ישובים, מרצה ורכזת תוכן מנוסה בסקטור המרחב הכפרי. חברת קיבוץ גבולות. 
Karni_peleg@gvulot.org.il  

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il
מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
 הגב' אביב דוידיאן
avivd@sapir.ac.il

פקס
077-9802343