קורס צמיחה וקליטה ביישוב כפרי

אילוסטרציה: גרף של חץ במגמת עליה, מורכב מדמויות של אנשים
צמיחה וקליטה ביישוב כפרי

תיאור הקורס ומטרותיו

בעידן בו ישובים במרחב הכפרי מובילים תהליכי קליטה יישובית נדרש להכשיר מובילי צמיחה דמוגרפית אשר יהיו בקיאים בתורת הצמיחה היישובית והקליטה. קורס צמיחה דמוגרפית עוסק בעולם תוכן חדשני של צמיחה דמוגרפית ופיזית של קהילות והשלכותיהן השונות. הקורס משלב מפגשי למידה של נושאים בתחומים שונים של הצמיחה הדמוגרפית [מפי מומחים בתחומם], עם דילמות מהשטח שיידונו ויעובדו בשולחן עמיתים.

תנאי קבלה

  • רכזי צמיחה דמוגרפית ביישובים מתפתחים, רכזי קליטה, מזכירים ומנהלי קהילה העוסקים בצמיחה דמוגרפית באופן שוטף.
  • ראיון אישי

זכאות לקבלת תעודה

לעומדים בדרישות האקדמיות תוענק תעודת גמר מטעם המכללה האקדמית ספיר

מקום הלימודים

המכללה האקדמית ספיר

מתכונת לימוד

יום לימוד : יום ב' שעות הלימוד 14:00 - 18:00
מועד פתיחה: 04/03/2020 (קישור לתהליך הרשמה)
מועד סיום משוער:
היקף לימודים: 12 מפגשים סה"כ שעות לימוד 48 ש"א

נושאי הלימוד

  • מהי צמיחה דמוגרפית ? מה כוללת?
  • מיהו מנהל הצמיחה הדמוגרפית ומה תפקידו?
  • מה זה קיבוץ/מושב? מושגים תכנוניים, משפטיים, קהילתיים
  • מה צריך להכין? תכנון, ממשקים והסדרים/תקנונים
  • בינוי קהילה - בונים קהילה חדשה?!
  • יוצאים לדרך - אריזת ארגז הכלים
אנשי קשר

רכזת פדגוגית,  קרני פלג 
קרני פלג, בעלת תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, בוגרת ומיישמת ניהול פרויקטים ובינוי קהילות. מנהלת ומלווה בתחום הצמיחה הדמוגרפית במספר ישובים, מרצה ורכזת תוכן מנוסה בסקטור המרחב הכפרי. חברת קיבוץ גבולות. 
Karni_peleg@gvulot.org.il  

מרכז מידע, ייעוץ והרשמה
077-9802802 שלוחה 3
infost@sapir.ac.il
מזכירות כללית
077-9802353

רכזת הקורס
 הגב' אביב דוידיאן
avivd@sapir.ac.il

פקס
077-9802343