תכנית שער לאקדמיה

יום משפחות תכנית שער לאקדמיה

רביעי, נובמבר 28, 2018 - 18:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 16 =