בית הספר לעבודה סוציאלית | מז"ח

הצלחה נוספת למרכזים לזכויות חברתיות

לאחר שנתיים של פעילות במרכזים לזכויות חברתיות – מז"ח, ביה"ס לעבודה סוציאלית בספיר, בוטלה תקנה של משרד הרווחה המפלה מתמודדי נפש בקבלת שירותי רווחה.

מתנדבי ופעילי מז"ח בשיתוף "האגודה לזכויות האזרח", "בזכות", "האגודה לזכויות החולה", "אנוש", וארגונים נוספים, פעלו מול הרשויות בזירה המקומיות, מול משרד הרווחה ברמה הארצית ומול אמצעי התקשרות הארציים במטרה לעלות את הנושא למודעות הציבורית.

בעקבות פניות של מתמודדים ומתנדבים במז"ח, התבהר כי מחלקות רווחה רבות מונעות ממתמודדי נפש לפתוח בהן תיק. זאת בטענה כי המתמודדים נמצאים באחריות משרד הבריאות, בהסתמך על תע"ס 1.9 משנות ה-70, המגביל את הגישה של המתמודדים ללשכות הרווחה.

תיק ברווחה מאפשר זכאות לסל שירותים רחב הכולל: סיוע במזון ובציוד חומרי, הפניות לטיפולים למניעת אלימות, מרכזי גמילה, חוגים והעשרה לילדים ועוד.
 
מנהל מז"ח, עו"ס עמית כיתאין מספר כי "הגיעו אלינו מקרים רבים של תושבים מתמודדי נפש שגם סבלו ממצב סוציואקונומי חמור מאוד אך בשל המחלוקת בין משרד הבריאות לרווחה הם "נפלו בין הכיסאות". כל לשכת רווחה עשתה את הדין לעצמה אם לקבלם או לא מכיוון שהמדיניות של משרד הרווחה הייתה לא ברורה".

מקרים רבים כללו מתמודדי נפש שהיו זקוקים להדרכה הורית ולא קיבלו מאחר שסורבו בפתיחת תיק, בעקבות זאת הוצא ילדם מהבית. בית אשר בו הייתה אלימות במשפחה אך לא הופנו לשירותי הטיפול מאחר שסורבו בפתיחת תיק, מתמודדת שסורבה מאחר "וביקרה" פעם אחת במרפאה לבריאות הנפש.

חנה יצחקי, עובדת סוציאלית ממז"ח מוסיפה כי: "באחת מלשכות הרווחה בדרום הייתה צריכה מתמודדת לאיים בהתאבדות ולפרוץ בבכי באמצע הרווחה רק כדי שידברו איתה".

ביטול התקנה הוא צעד משמעותי לטובת מתמודדי הנפש. מתנדבי ופעילי מז"ח ימשיכו לדאוג כי השינוי אכן ייושם בפועל.

לכתבה בנושא בעיתון "הארץ"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 2 =