היחידה למעורבות חברתית במשרד הדיקן והפורום הפמיניסטי

סרט לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות כנגד נשים

שני, נובמבר 26, 2018 - 18:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 9 =