המחלקה לתקשורת

סמינר תקשורת: המציאות של חברת הלומדים בעייני נשים חרדיות

רביעי, נובמבר 28, 2018 - 16:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 5 =