המחלקה לתקשורת

סמינר תקשורת: ירושלים על גבי שטרות בישראל

רביעי, דצמבר 26, 2018 - 16:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 1 =