ועדת חריגים

בניגוד לוועדת חריגים אקדמית, סטודנט רשאי להגיש בקשה לועדת חריגים בנושאים מיוחדים בלבד כגון: היעדרות בשל מחלה קשה או אירוע חריג אחר שבגללו נבצר מהסטודנט ליטול חלק פעיל באותו הקורס אליו נרשם ובגינו מבקש הסטודנט לבטל את הקורס ולקבל את כספו בחזרה. לשם כך מתכנסת וועדה אשר בראשה יושב דיקן הסטודנטים. הוועדה מחליטה בנוגע לזכויות כלכליות והחזרים כספיים בכל הנוגע לביטול קורס או הקפאת הזכויות הכלכליות שלו.
הוועדה מתכנסת בהתאם לצורך ותשובת הוועדה תינתן עד 60 ימים ממועד הגשת הפניה למשרד הדיקן.
את מכתב הבקשה יש להגיש (מודפס בלבד) בצירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה (אם ישנם) ולאחר שבוצע ויתור אקדמי במחלקה.

קישור לטופס פניה לועדת חריגים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 11 =