טפסים ונהלים

טפסים

טופס אישור לקיום פעילות פוליטית בקמפוס
פניה לדיקן הסטודנטים
בקשה להתאמות בבחינות על רקע אישי
בקשה להתאמות בבחינות על רקע רפואי
בקשה להתאמות בבחינות לסטודנטים ליקויי למידה
טופס ולת"ם - בקשה לדחיית שירות מילואים
טופס מעקב בקשה למדור ולת"ם
אישור כניסה לרכב - סטודנטים
משיכת יתרות שכר לימוד לסטודנטים
טופס דיווח שעות פעילות של היחידה למעורבות חברתית
טופס שאלון לועדת התאמות באנגלית

נהלים

קוד אתי לעובדי מרכזי התמיכה והנגישות במוסדות להשכל הגבוהה
נוהל שימוש בדף נוסחאות מורחב לסטודנטים לקויי למידה
דף נוסחאות מורחב - הגדרות
נוהל התאמות מורחבות תשע"ח
רשימת מרכזי אבחון לקויות למידה והפרעות קשב
נוהל מקבלי הארכת זמן באנגלית
נוהל הגשת בקשות להתאמות מורחבות למבחנים מתוך "מידע אישי לסטודנט"
נוהל הצגת תעודה מזהה בעת בחינה
נוהל מתן אישור חריג לסטודנטים לכניסה עם רכב וחנייה בקמפוס
חתימה על הסכם פעילות חניכים
חתימה על הסכם פעילות חונכים
תהליך שיקום מול ביטוח לאומי

אישורים

אישור מוסד לימודים מוכר - אקדמיה
(עפ"י חוק לקליטת חיילים משוחררים)

*סטודנט הזכאי לשכתוב או לדף נוסחאות מורחב - מחובתך לחתום על תצהיר מתאים ולהעבירו למשרד הדיקן, אחרת תישלל זכאותך.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 9 =