תנאי מעבר בין השנים, חזרה על קורסים, הפסקת לימודים וסגירת תואר במחלקה לכלכלה יישומית וניהול לסטודנטים שהתחילו לימודיהם בתשע"ט

תנאי מעבר בין שנים: 

מעבר משנה אקדמית א' לשנה אקדמית ב' 

ציון עובר בקורסי החובה הבאים: מבוא לכלכלה מיקרו (ציון 70), מבוא לכלכלה מאקרו (ציון 70), חדו"א לכלכלנים, יסודות החשבונאות א', יסודות החשבונאות ב', סטטיסטיקה לכלכלנים א'.

אנגלית ברמה בינונית לפחות.

ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה א'.

סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה א' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית א'.

מעבר משנה אקדמית ב' לשנה אקדמית ג' 

רמת פטור באנגלית.

סטודנט שלא סיים בהצלחה את כל קורסי החובה של שנה אקדמית מסוימת, לא יורשה ללמוד קורסים של שנים עוקבות טרם קבלת ציון עובר בקורסים שנותרו לו מהשנה הקודמת.

חזרה על קורסים: 

  • סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס פעם נוספת ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.
  • רישום לקורס שבו לא ניגש הסטודנט לבחינה הסופית, משמעו, ציון נכשל.
  • ניתן לשפר ציונים בקורסי חובה, המשמשים תנאי קדם בקורסים אחרים רק אם התלמיד עדיין נמצא באותה שנה אקדמית בה נלמדו הקורסים ואם לא למד את הקורסים המתקדמים יותר המבוססים על קורס זה.

הפסקת לימודים:

סטודנט אשר נכשל פעמיים בקורס חובה, יופסקו לימודיו. ניתן להגיש מועמדות למחלקה בשנית, לאחר שחלפו שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

סגירת תואר: 

צבירת מלוא נקודות הזכות הנדרשות בממוצע 65 לפחות.

אנגלית אקדמית – פטור.

ציון עובר בהדרכה בספריה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 0 =