השירות הפסיכולוגי

סטודנט/ית  יקר/ה,

השפה בה נכתבים מסמכים משפטיים עשויה להרתיע אדם מן הישוב. כאשר אנו פונים לפסיכולוג לקבלת סיוע נפשי, אנו מעוניינים שהדבר יעשה בדיסקרטיות המרבית. המסמך עליו אתה חותם מאפשר לנו לנהל בעיקר בקרה כלכלית עבור הסבסוד שהמכללה מעניקה למימון הטיפול הפסיכולוגי, ובכלל אנו רואים את הטיפול עצמו ואת האפשרות לסטודנט לקבל טיפול בשעת הצורך, כחלק חשוב מסל השירותים שהמכללה מציעה לתלמידיה.

כתב ויתור על סודיות נועד למטרות אלו בלבד. ובנוסף -  בחתימתך אתה מביע הבנה והסכמה לכך שהמכללה אינה נושאת באחריות כלשהי לטיפול שאתה מקבל, פרט למחויבות לסייע במימון עלות הטיפול.

אנו מאחלים לך בהצלחה.

הטיפולים מסובסדים ע"י משרד דיקן הסטודנטים לפי הפירוט הבא:

  • בין המפגש ה- 1 ל- 12,  ישלם הסטודנט 100 ₪  בלבד מהמחיר המלא;
  • בין המפגש ה- 13 ל- 20 ישלם הסטודנט 140 ₪  מהמחיר המלא;

* מחיר מלא - מחיר מפגש ניתן לבדוק בשירות.

זכאים לממש את הסבסוד סטודנטים הלומדים לפי אחת התוכניות הבאות:

  • אקדמיה - 16 נקודות זכות ומעלה או 14 נקודות זכות + לימודי אנגלית במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
  • ביה"ס להנדסאים - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
  • מכינות קדם אקדמיות - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים מלאה.
  • המרכז ללימודי חוץ - תשלום שכר לימוד בסך 7,000 ₪ לפחות במהלך השנה בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.

נהלים

  • באחריות הסטודנט, לקבל בכל שנה אישור מחדש, להמשך השתתפות משרד הדיקן בסבסוד הטיפולים - דרך פניה לשירות הפסיכולוגי.
  • סטודנט שהפסיק לימודיו - אינו זכאי להמשך קבלת הסבסוד מיום ההפסקה בפועל.
  • באחריות הסטודנט לוודא שהינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת טיפולים מסובסדים גם לאחר ביצוע שינויים במערכת וביטול קורסים, ולהודיע לשירות הפסיכולוגי ולמשרד דיקן הסטודנטים במידה ואינו עומד בתנאי הזכאות הנ"ל.

סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנ"ל, ישלם את המחיר המלא של עלות הטיפול.
קבלת הטיפולים  מותנה בעמידה במסגרת התקציב המכללתי.

טלפון של השירות הפסיכולוגי: 077-9802751 או 077-9802704

מרכז השירות הפסיכולוגי ממוקם בתוך תחומי הקמפוס, 
בסמוך לבית הסטודנט (מצד החנייה הפנימית).

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
13 + 1 =