הריון ולידה

התאמות והארכת זמן בבחינות 
כל סטודנטית שמציגה אישור הריון- זכאית לקבל התאמות בבחינות - הארכת זמן בבחינות ויציאה מיוחדת מכיתת הבחינה מעבר למקובל, כל זאת עפ'י פניה בכתב והצגת אישורים רפואיים עדכניים. ההתאמות ייכנסו לתוקף במועד א לאחר 18 ימים ובמועד ב לאחר 5 ימים. קבלת ההתאמות רלבנטית לתקופת ההיריון בלבד.
למילוי טופס

אישורי כניסה מיוחדים למכללה עם רכב 
החל מהשבוע ה-28 זכאית הסטודנטית להגיש בקשה לועדת אישורי כניסה לקבלת אישור כניסה עם רכב לשטח הקמפוס. את הטופס יש להפנות ישירות למשרד הדיקן בכתב ובצירוף אישורים רפואיים עדכניים.
טופס בקשת אישור כניסה לרכב
  
פניה לועדת חריגים בנושאי שכ"ל 
סטודנטית רשאית להגיש בקשה לועדת חריגים בנושאי שכ'ל עקב היעדרויות ממושכות או אי היבחנות מהסיבות הבאות: היעדרות בשל אשפוז ממושך או סיבוכי הריון חריגים. יש להגיש את טופס הבקשה בצירוף אישורים רפואיים עדכניים למשרד הדיקן. הבקשה תועבר לדיון בועדת חריגים. 
תשובת הוועדה תישלח בדואר עד 60 יום מתאריך הגשת הבקשה. 
פנייה לוועדת חריגים
  
סיוע לימודי לאחר לידה ו/או היעדרות ממושכת עקב אשפוז 
צילומים- סטודנטית זכאית לקבל 20 צילומים עבור כל יום היעדרות החופף למערכת השעות באותו הסמסטר – עד ל-30 ימי חפיפה למערכת ובלבד שלא עברו 60 יום מתאריך הלידה. 
שיעורי עזר- סטודנטית זכאית לקבל 10 שעות חונכות מסטודנט במידה ונעדרה לפחות 10 ימי חפיפה למערכת השעות באותו סמסטר. 
**בשני המקרים הנ'ל יש להגיש את הבקשה הכתובה בצירוף אישורים רלבנטיים למשרד הדיקן. 
טופס פנייה למשרד הדיקן 


חדר הנקה
חדר הנקה ממוקם מול הקופימדיה במסדרון משמאל. עם כורסאות נוחות, מקרר, עמדת החתלה, מיזוג ובעיקר- פרטיות!
לצורך קבלת הרשאה לכניסה לחדר הנקה עליך לפנות במייל לכתובת: dikansapir@sapir.ac.il ולציין שם מלא, מספר ת.ז וטלפון זמין.
רק בעלי כרטיס סטודנט/ מרצה יוכלו להיכנס.
פניות יטופלו תוך שבוע ימים, נא היערכותך בהתאם.

סטודנטית יולדת החברה באגודת הסטודנטים  
יש לפנות ישירות למזכירות אגודת הסטודנטים בבנין 4 קומת קרקע.  

פנייה בנושאים אקדמיים 
היעדרות מקורס או מבחינה, הגשת עבודות ותרגילים ומועדי ג' , הסטודנטית רשאית לפנות ישירות לרכזת המחלקה ולמשרד ראש המינהל האקדמי בבנין 7.

מועד מיוחד - זכויות סטודטיות בהריון - החלטת המל"ג 2016

כללים וזכאות לסטודנטיות/ים בהיריון, שמירת היריון, לידה ואימוץ

תיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) תשע"ב - 2012

חוק זכויות הסטודנט התשס"ז - 2007

נהלי הנדסאים

רכזת התאמות
לירון דידי דהן
טל': 077-9802388
מייל: dikansapir@sapir.ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 14 =