מרכז סיוע לעולים

מנהל הסטודנטים הוא גוף משותף לסוכנות היהודית ולמשרד הקליטה המממן שכל לימוד לסטודנטים עולים (בכפוף לקריטריונים של מנהל הסטודנטים). 
מעבר למימון שכ'ל קיימים אמצעי סיוע נוספים העומדים לרשות הסטודנט כגון:
  
בקשה לקבלת התאמות בבחינות: 
לסטודנטים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפתה אינה עברית, בקשה יש להגיש לא יאוחר משבועיים מתחילת כל סמסטר במשרד הדיקן.
התאמות בבחינות כגון: הארכת זמן, אישור הכנסת מילון, התעלמות משגיאות כתיב ועוד. 
טופס בקשה להתאמות בבחינות על רקע אישי 

התאמות בלמידה: 
חונכות אישית, סדנאות לשיפור תהליכי למידה וכ'ו.
סטודנטים הלומדים בביה'ס להנדסאים וממומנים ע'י מנהל הסטודנטים זכאים לשעות תגבור בלימודים ע'י סטודנטים חונכים – פרטים נוספים יש לפנות למזכירות משרד הדיקן.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =