מלגות

הודעה זו מיועדת לסטודנטים שהינם צאצאים של יוצאי גרמניה שנספו בשואה.
סטודנט שמשתייך לקבוצה זו זכאי להגיש מועמדות למלגת "קרן מרתה פנזני 4280".

מלגות הצטיינות

מוענקות לסטודנטים שהצטיינו בלימודיהם בשנת הלימודים הקודמת, למדו מערכת בהיקף מלא וממשיכים ללמוד בשנת הלימודים הנוכחית מערכת בהיקף מלא. המלגות מוענקות ע'י ראש המנהל האקדמי לאחוז מסוים של סטודנטים בכל מחלקה, שצברו ממוצע ציונים הגבוה מ- 90 ועומד בקריטריונים המשתנים באופן יחסי בכל שנה. המועד הקובע לצורך חישוב ממוצעים הוא ה- 1 בינואר לשנה העוקבת לשנת המלגה.
(להנדסאים – התאריך הקובע הוא 15 בינואר).
איתור הסטודנטים וקביעת הממוצעים הקובעים לכל מחלקה נעשה ע'י האקדמיה ובכפוף לתקנון האקדמי. חלוקת המלגות בלבד מתבצעת באחריות משרד הדיקן.

מלגה לסטודנטים המשרתים במילואים

כל סטודנט ששירת 21 יום ומעלה בשנה ( מיוני עד יוני בהיותו סטודנט), יקבל מלגה בשווי שני נק"ז.
המלגה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.
נוהל קבלת מלגה לסטודנטים משרתי מילואים

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 1 =