מלגות

מלגות הצטיינות
מוענקות לסטודנטים שהצטיינו בלימודיהם בשנת הלימודים הקודמת, למדו מערכת בהיקף מלא וממשיכים ללמוד בשנת הלימודים הנוכחית מערכת בהיקף מלא. המלגות מוענקות ע'י ראש המנהל האקדמי לאחוז מסוים של סטודנטים בכל מחלקה, שצברו ממוצע ציונים הגבוה מ- 90 ועומד בקריטריונים המשתנים באופן יחסי בכל שנה. המועד הקובע לצורך חישוב ממוצעים הוא ה- 1 בינואר לשנה העוקבת לשנת המלגה.
(להנדסאים – התאריך הקובע הוא 15 בינואר).
איתור הסטודנטים וקביעת הממוצעים הקובעים לכל מחלקה נעשה ע'י האקדמיה ובכפוף לתקנון האקדמי. חלוקת המלגות בלבד מתבצעת באחריות משרד הדיקן.
 
מלגה לסטודנטים המשרתים במילואים

כל סטודנט ששירת 21 יום ומעלה בשנה ( מיוני עד יוני בהיותו סטודנט), יקבל מלגה בשווי שני נק"ז.
המלגה בשיתוף עם אגודת הסטודנטים.
נוהל קבלת מלגה לסטודנטים משרתי מילואים

 
קרנות חיצוניות
משרד הדיקן שומר על קשר שוטף עם קרנות חיצוניות המעניקות סיוע כלכלי כזה או אחר לסטודנטים בעלי מאפיינים שונים. כל קרן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את הקריטריונים, ולבסוף להחליט מי זכאי למלגה. איתור הסטודנטים העונים על קריטריונים של כל קרן וקרן, נעשה לעתים ע'י משרד הדיקן. 
כל קרן רשאית לחזור בה מהחלטתה להעניק מלגה בכל שלב בתהליך. משרד הדיקן משמש כמתווך בלבד, ואינו אחראי להחלטות הקרן.
 
פרסום מלגות
היחידה למעורבות חברתית
שגרירי רוטשילד
קרן קציר - תכנית משכילה
קרן אייסף
תוצרת הארץ
כאן גרים
פר"ח לשם - חונכות למידה
מלגת סחל"ב
קרן זאביק - ללוחמים, בוגרי סיירת הצנחנים
ריכוז מלגות - אתר לימודים בישראל

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 2 =