הודעות מחלקתיות - תואר שני בניהול פיתוח המשאב האנושי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
16 + 0 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים