פריסת הלימודים על פני השבוע והשנה האקדמית

הלימודים יתקיימו במהלך יומיים בשבוע (יום אחד באמצע השבוע משעות אחר הצהריים, וביום שישי החל מהבוקר), במשך שנתיים אקדמיות (ארבעה סמסטרים)*

במהלך כל סמסטר הסטודנטים ילמדו בין 9 ל-12 נק"ז בהתאם לשנת הלימודים בתוכנית, ובהתאם להתמחות*.

* מילוי חובות שעות הפרקטיקום הנם מעבר לשעות המפגש בכתה ומפגשים עם המנחה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 5 =