תנאי מעבר וסיום לימודים בתכנית ללימודי תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי

תנאי המעבר משנה לשנה

  • מילוי כל החובות וקבלת ציון עובר כנדרש בכל קורסי שנה א (60 לפחות).
  • ממוצע 75 לפחות בקורסי שנה א'.

תנאי סיום הלימודים בתכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

  • מילוי כל חובות הקורסים וקבלת ציון עובר כנדרש (60 לפחות, לא כולל פרקטיקום).  
  • עמידה בתנאי הפרקטיקום המסכם, וציון 75 לפחות בעבודה המוגשת על סמך פרויקט זה.

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 2 =