תנאי קבלה לתכנית לתואר שני בלימודי ניהול ופיתוח המשאב האנושי

התכנית מתאימה לבוגרים מתחומי מדעי החברה, מדעי התנהגות, ניהול ומנהל עסקים המעוניינים להיות למומחים בתחום של ניהול ופיתוח המשאב האנושי. אלה הם בעלי תואר אקדמי המבינים כי ללא קשר לסוג הארגון ו/או עיסוקו, היתרון האמיתי של ארגון טמון בהון האנושי המרכיב אותו, וביכולת של המשאב האנושי להתמודד עם האתגרים הרבים המוצבים בפניו, להמשיך ללמוד ולהתפתח ובכך לאפשר לארגון להגיע לביצועים גבוהים ולשגשג לאורך זמן.

  • פטור מאנגלית אקדמית.
  • ממוצע 80 בתואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (או ממוצע תואר 75 מתחומי ההנדסה או מדעי החיים - BSc).
  • בוגרי מחלקות אקדמיות שלא מתחום ניהול המשאב האנושי יהיו חייבים בלימודי השלמות בתחום זה ולעמוד בציון ממוצע של 80 לפחות בקורסי הקדם. קורסי הקדם הנדרשים הם: התנהגות ארגונית (3 נ"ז), סטטיסטיקה א' + ב' (4 נ"ז), ניהול משאבי אנוש (3 נ"ז), שיטות מחקר (3 נ"ז), דיני עבודה (3 נ"ז), כלכלה (4 נק"ז לפחות)*. כל קורסי הקדם, מלבד הקורס בכלכלה, יילמדו בחודשי יולי ואוגוסט לפני פתיחת שנת הלימודים**. הקורס בכלכלה יילמד במהלך סמסטר א.
  • קבלה לתכנית ללימודים לתואר שני בהחלטה של וועדת הקבלה של התכנית, ובהסתמך על עמידה בתנאי הקדם. מכיוון שמספר המקומות לתכנית ולהתמחויות הנו מוגבל, תינתן עדיפות למועמדים העומדים בכל דרישות הקדם ואשר מחויבים ללימודים ומוכנים להיערך לקראתם.
  • ראיון אישי
  • יובהר לתשומת לב המועמדים: במהלך שנה ב, המועמדים יידרשו לפרקטיקום בהיקף של 150 שעות, הכולל מפגשים בכתה, מפגשי מנחה, עבודה בשדה, ועבודה מסכמת.  

* מילוי דרישות הקדם לקבלה לתכנית היא באחריות הסטודנט.
** מועמדים החייבים באחד מקורסי ההשלמה המוצעים בקיץ חייב להירשם עד ה-1.7.18.

ועדת חריגים
על מתעניינים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, להגיש מכתב לוועדה ובו פירוט הסיבות / נסיבות המצדיקות קבלה לתכנית באופן חריג.
ועדת החריגים של התכנית תתכנס במהלך חודש יולי לבחון ולדון בכל הבקשות.
ע"פ הנחיות המועצה להשכלה גבוהה אנו רשאים לקבל לתכנית מקסימום 10% מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה.
וועדת החריגים הנה הסמכות העליונה להחלטת הקבלה או אי הקבלה של מועמד חריג במסגרת מגבלה זו.
את המכתב לוועדת חריגים יש לשלוח עד לסוף השבוע השני של חודש יולי ל-hrm@sapir.ac.il

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 4 =