דבר ראשת התכנית לניהול ופיתוח המשאב האנושי

האסטרטגיה העסקית הממקמת במרכזה את ניהול המשאב האנושי, עיקרה בתובנה שהמשאב האנושי הינו אחד המשאבים בעלי הערך הרב ביותר לארגון. ניהול ופיתוח המשאב האנושי כחלק מהאסטרטגיה העסקית מאפשרת לארגון לשמר ואף להגדיל את ערכו מול מתחריו המתנהלים בסביבה עסקית סוערת. תפיסה זו מעמידה לא מעט אתגרים בפני ארגונים ומנהלים, בין אם האתגרים באים מהסביבה החיצונית בה הם פועלים או בין אם מקורם מתוך הארגון. כדי לתת מענה הולם לאתגרים אלו יש צורך להרחיב את בסיס הידע של העוסקים בניהול המשאב האנושי ולסייע להם ביצירת סכמות חדשות שיאפשרו המשך שימור והגדלת ערכו של הארגון.

במטרה לסייע לארגונים ולמנהלים לעמוד באתגרים אלו, ומתוך כוונה להכשיר ולהגדיל את הערך של אנשי מקצוע מומחים (פרופסיונלים) בתחום ניהול ופיתוח המשאב האנושי, אנו מציעים תואר שני ייחודי בניהול ופיתוח המשאב האנושי, ללא תזה*. התוכנית לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי מבוססת על התשתית האקדמית שנבנתה במהלך השנים האחרונות מאז החלו לימודי התואר הראשון בניהול המשאב האנושי, וכן על התשתית האקדמית, הידע המצטבר  והניסיון הנרחב שהצטבר במכללה האקדמית ספיר.  תכנית ייחודית זו  נפתחת לאור הדרישה ההולכת וגוברת מצד בוגרי התואר הראשון שלנו להמשיך ללימודים מתקדמים ולהתמחות בתחומי הניהול משאבי אנוש וייעוץ פנים-ארגוני.

מטרת התוכנית לתואר שני בניהול ופיתוח ארגוני: להכשיר ולפתח פרופסיונלים בעלי תפיסה הוליסטית וחשיבה ביקורתית, המכוונים ומחויבים ללמידה מתמשכת.

תכנית ייחודית זו מבוססת על שתי תפיסות עיקריות הרווחות כיום:
א. קיים צורך בהכשרת בעלי תפקידים העוסקים בניהול ופיתוח המשאב האנושי בגישה ניהולית מבוססת ראיות (Evidence based management). תכנית הלימודים המוצעת מדגישה את חשיבות השילוב בין המחקר האקדמי לבין הפרקטיקות והצרכים הארגוניים, לצמצום פערים בין האקדמיה לשדה, וזאת באופן מושכל ומבוסס על ממצאים עדכניים שמניב המחקר המדעי¹.

ב. הובלתם של תהליכי פיתוח ושינוי ארגוניים תלויה, בין היתר, בשותפות מקצועית אמיתית בין מנהל משאבי האנוש לבין היועץ הארגוני – שני תפקידים בעלי השפעה משמעותית על תפקוד הארגון.

על מנת לתת מענה ייחודיי ושלם לשני הצרכים הללו, אנו מציעים שני מסלולי התמחות מהם ניתן לבחור:

  • ניהול משאבי אנוש (Human Resource Management & Development)
  • ייעוץ ופיתוח פנים ארגוני (Intra-Organizational Consulting & Development)

תכנית הלימודים לתואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי מתאימה לבוגרים מתחומי מדעי החברה, מדעי התנהגות, ניהול ומנהל עסקים המעוניינים להיות למומחים בתחום של הניהול המשאב האנושי. אלה הם בעלי תואר אקדמי המבינים כי ללא קשר לסוג הארגון ו/או עיסוקו, היתרון האמיתי של ארגון טמון בהון האנושי המרכיב אותו, והיכולת של המשאב האנושי להתמודד עם האתגרים הרבים המוצבים בפניו, להמשיך ללמוד ולהתפתח ובכך לאפשר לארגון להגיע לביצועים גבוהים ולשגשג לאורך זמן.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל חברי המחלקה שהיו והנם שותפים לחזון, לדרך, לעשייה וללמידה.

נשמח לראותכם עמנו.

בברכה,
ד"ר אסתי אונגר-אבירם
ראשת התוכנית ללימודי תואר שני בניהול ופיתוח המשאב האנושי

ד"ר אסתי אונגר אבירם

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 7 =