המחלקה לתקשורת

יום פרויקטים במסלול תקשורת דיגיטלית

שלישי, נובמבר 6, 2018 - 09:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 5 =