המחלקה לתקשורת

יום פרויקטים במסלול תקשורת שיווקית

שלישי, נובמבר 6, 2018 - 11:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
9 + 5 =