המחלקה לתקשורת

יום פרויקטים במסלול עיתונות

שלישי, נובמבר 6, 2018 - 09:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 9 =