בית הספר לתקשורת

יום פרויקטים במסלול רדיו ושידורים דיגיטליים

ראשון, נובמבר 4, 2018 - 09:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 17 =