מבנה הלימודים המחלקה לניהול המשאב האנושי

תוכנית הלימודים מחולקת לתחומים הבאים

מדעי ההתנהגות, התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש

תחום מדעי ההתנהגות הנו מסד בהבנת החשיבה המדעית וההתנהלות החברתית של הפרט. תחום זה מהווה בסיס ללמידה מקיפה של תחום ההתנהגות הארגונית ומשאבי האנוש אותו מבקשת המכללה להקנות לבוגרי התוכנית. בנוסף, יוקנו כלי מחקר בסיסיים, ככלי עבודה לחקר תופעות ארגוניות. כמו כן, בקורסים המוצעים יושם דגש על תהליכי תכנון, מיון והשמה, הערכה, פיתוח קריירה וניהול צוותי עבודה בארגונים.

כלכלה

בתחום זה יינתנו ידע וכלים להבנת תהליכים ומודלים בסיסיים במיקרו ובמאקרו כלכלה שהם הבסיס להבנת מבנה הארגון והתנהלותו אל מול הסביבה התחרותית הקיימת מחוצה לו ושהוא חלק בלתי נפרד ממנה. השפה הכלכלית והחשיבה הכלכלית שנלמדים בקורסי הכלכלה יסייעו להבנת תהליכים המתרחשים בתוך הארגון ברמה המיקרו-כלכלית ובמשק כולו ברמה המאקרו-כלכלית ויאפשרו ראייה רחבה וניתוח נכון של סוגי מדיניות והשפעותיהן על הארגון ועל הפרט.

* גם לימודים אקדמיים וגם הסמכה מקצועית

סטודנטים שנה ג הלומדים במחלקה, רשאים להצטרף לקורס חשבי שכר במרכז ללימודי חוץ בספיר ולקבל פטור מקורס בחירה מתחום הכלכלה. לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות המחלקה.

ניהול

בתחום זה הסטודנט ייחשף לתאוריות, מודלים, גישות וטכניקות יישומיות לניהול בארגון. דגש מיוחד יושם על הבנת המערכת המאקרו והמיקרו אירגונית מנקודות מבט אסטרטגיות וטאקטיות.

לימודי אנגלית

בתחום לימודי האנגלית יגיע התלמיד לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה ב'.

לסיכום

תוכנית הלימודים מבוססת על שלושה תחומי לימוד עיקריים: מדעי ההתנהגות, התנהגות ארגונית ומשאבי אנוש (65 נק'ז); ניהול (25 נק'ז) וכלכלה (18 נק'ז). כמו כן, סטודנטים בשנה ג חייבים ללמוד ולהשלים בהצלחה סמינר חובה (4 נק'ז).
השילוב של שלושת תחומי הלימוד המוצעים בתוכנית לימודים זו מפתחים לתפיסה ולהבנה רחבה של המערכת הארגונית, מנקודת מבט אנושית-חברתית, כלכלית וניהולית. בנוסף ללימודים במחלקה וללימודי האנגלית, קיימת דרישה ללימודי העשרה (6 נק'ז).

תכנית לימודים החל משנת הלימודים תשע"ט

תוכנית לימודים החל משנה"ל תשע"ג (קורסי בחירה מעודכנים לתשע"ח)

תוכנית לימודים לפני תשע"ג

*התכנית נתונה לשינויים בהתאם לשיקולי המחלקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 7 =