המרכז ללימודי חוץ והמשך | ניהול חקלאי

טקס הענקת תעודה בניהול חקלאי

חמישי, נובמבר 15, 2018 - 11:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 1 =