הפורום הפמיניסטי | ביה"ס למשפטים | לימודים רב-תחומיים | היח' לקידום ההוראה והלמידה

כנס השקת נשים ומגדר במרחבים מזרח תיכוניים

חמישי, נובמבר 22, 2018 - 14:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 10 =