בית הספר למשפטים

כנס פתיחת שנת המשפט

חמישי, נובמבר 8, 2018 - 13:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =