אגודת הסטודנטים והסטודנטיות

קארחנה פתיחת שנה בכיכר

רביעי, אוקטובר 31, 2018 - 11:45

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 6 =