קהילות מקצועיות לומדות

קהילות מקצועיות לומדות בינתחומי - קרית שמונה
קמל"ד בין-תחומי יסודי קרית שמונה (ממשיך)

הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תש"פ.

הרשמה מקוונת

הרשמה ותשלום באמצעות האינטרנט

מתכונת הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי א'
סך היקף 60 שעות לימוד לפי מתווה של 60% פנים מול פנים ומקסימום 40% וירטואלי.
פירוט המפגשים יינתן על ידי מנחי הקהילה.
תאריך פתיחת הקורס: 06/10/19
תאריך סיום משוער: יולי 2020

מקום הלימודים

פיסג"ה קרית שמונה

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד

קהל יעד

מורים ומורות מתחומי האמנויות

תיאור הקורס

 מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם.

מטרות הקורס

  • ליצור ולבנות קהילה אזורית של מורות ומורים מחנכים בתחומי אמנויות –הלומדים יחד מתוך השטח.
  • לקחת חלק בקהילה של מורים מובילים בתחומם.
  • להרחיב את ארגז הכלים המקצועי וללמוד מניסיונן של חברות למקצוע.
  • להיות חלק ממעגל מוחות מקצועי המאפשר לשתף בדילמות ובהצלחות.
  • לקדם את תחומי האמנויות בבתי הספר.

תכנית הקורס

מספר תאריך נושא שעות מיקום
1 06/10/2019 היכרות. תיאום צפיות, מטרות הקהילה 4 פיסג"ה קרית שמונה
2 27/10/2019 סדנא רב תחומית 4 פיסג"ה קרית שמונה
3 10/11/2019 מפגש ווירטואלי 4 פיסג"ה קרית שמונה
4 24/11/2019 העלאת דילמות, דיון ולמידה, סדנא 4 פיסג"ה קרית שמונה
5 08/12/2019 סיור סדנא, למידת עמיתים 4 סיור בית ספרי
6 12/01/2020 אמנות כשפה פידגוגית 4 פיסג"ה קרית שמונה
7 26/01/2020 סיור סדנא, למידת עמיתית 4 סיור בית ספרי
8 09/02/2020 שילוב אמניות בלמידה, סדנא 4 פיסג"ה קרית שמונה
9 23/02/2020 דלמות בעבודה וסיפורי הצלחה, סדנא 4 פיסג"ה קרית שמונה
10 15/03/2020 מרצה אורח, שילוב אמניות בלמידה 4 פיסג"ה קרית שמונה
11 03/05/2020 מרצה אורח, פוטו-תרפיה בלמידה 4 פיסג"ה קרית שמונה
12 17/05/2020 סיפורי הצלחה, הצגת עבודות 4 פיסג"ה קרית שמונה
13 07/06/2020 סיפורי הצלחה, הצגת עבודות 4 פיסג"ה קרית שמונה
14+15 טרם נקבע כנס סיום 8 יימסר בהמשך
סה"כ   60 שעות
60% מפגשי פנים אל פנים
40% מפגשים וירטואליים
מנחים

סוהאד ענתיר טרביה - 050-4365103 - suhad.anteer@gmail.com

קרן איילון- 0544595661- karnabula@gmail.com