קהילות מקצועיות לומדות

קהילות מקצועיות לומדות
קהילת מורים לומדת למורי מוסיקה - אזור מרכז

הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשע"ט.

הרשמה מקוונת

הרשמה ותשלום באמצעות האינטרנט

מתכונת הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי שלישי
סך היקף 60 שעות
תאריך פתיחת הקורס:12/2018.
תאריך סיום משוער:01/07/2019.
*יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.

מקום הלימודים

מט"ח- מרכז לימודים טכנולוגי - ת"א

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד

קהל יעד

מורים למוזיקה

תיאור הקורס

מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם (בלנגה, לנדלר-פרדו ושחר, 2011).

קורס מובילי קהילות מקצועיות בא לתת מענה לצרכים הבאים:

  • בניית תשתיות לקהילות אזורית ללמידה ותמיכה בין עמיתים – מתן מענה לבדידותם של מורי אמנויות ביחס למערך הבית-ספרי/מחוזי.
  • שילוב האמנויות בתחומי דעת אחרים - הגדלת מעורבותם ונוכחותם של תחומי האמנויות בסדר היום החינוכי של בתי הספר.
  • יצירת תרבות למידה עצמאית בקרב מורי האמנויות.
  • קידום ידע, תוכן וכישורים פדגוגיים בכל דיסציפלינה בתחומי האמנויות.

מטרות הקורס

  • בניית תשתית לקהילות אזוריות.
  • הכרות עם מהות, ועקרונות הפעולה להובלת קהילה מקצועית
  • הבנת מהלכי הפעולה להובלת קהילות לומדות.
מנחים

דבי זית  debbie.zayit@gmail.com

ענת קדוש anat4music@gmail.com