היחידה לבריאות של משרד הדיקן

חובשים ופרמדיקים - יחידת הבריאות מחפשת אתכם!

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
10 + 2 =