כיתת כוננות של המכללה - אנשי ביטחון, אנחנו צריכים אתכם!

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 2 =