בית הספר לעבודה סוציאלית

יום עיון לשרוד בשולי העוני: מדיניות לאנשים חסרי בית

שני, נובמבר 26, 2018 - 09:00

 

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 11 =