תנאי מעבר בין השנים, חזרה על קורסים, הפסקת לימודים וסגירת תואר במחלקה לכלכלה יישומית וניהול לסטודנטים שהתחילו לימודיהם בין תשע"ז-תשע"ח

תנאי מעבר בין שנים: 

מעבר משנה אקדמית א' לשנה אקדמית ב' 

ציון עובר בכל קורסי החובה.

ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה א'.

אנגלית ברמה בסיסית לפחות.

סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה א' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית א'.

מעבר משנה אקדמית ב' לשנה אקדמית ג' 

ציון עובר בכל קורסי החובה.

אנגלית ברמת פטור.

סטודנט בסטאטוס מן המניין - ציון ממוצע 65 לפחות בקורסים של שנה ב'.

סטודנט שלא צבר את הממוצע הנדרש יחויב לחזור על קורסים משנה ב' על מנת להעלות את הממוצע ויושאר בשנה אקדמית ב'.

חזרה על קורסים: 

  • סטודנט שנכשל בקורס חובה חייב ללמוד את הקורס פעם נוספת ולעמוד בכל הדרישות והחובות של הקורס.
  • רישום לקורס שבו לא ניגש הסטודנט לבחינה הסופית, משמעו, ציון נכשל.
  • ניתן לשפר ציונים בקורסי חובה, המשמשים תנאי קדם בקורסים אחרים רק אם התלמיד עדיין נמצא באותה שנה אקדמית בה נלמדו הקורסים ואם לא למד את הקורסים המתקדמים יותר המבוססים על קורס זה.

הפסקת לימודים:

סטודנט אשר נכשל פעמיים בקורס חובה, יופסקו לימודיו. ניתן להגיש מועמדות למחלקה בשנית, לאחר שחלפו שנתיים מיום הפסקת הלימודים.

סגירת תואר: 

צבירת מלוא נקודות הזכות הנדרשות בממוצע 65 לפחות.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
17 + 1 =