קהילות מקצועיות לומדות

קמל"ד קולנוע ותקשורת חט"ב חט"ע ארצי (ממשיך)
קמל"ד קולנוע ותקשורת חט"ב חט"ע ארצי (ממשיך)

הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תש"פ.

הרשמה מקוונת

הרשמה ותשלום באמצעות האינטרנט

מתכונת הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי ג' בין השעות: 16:30 - 19:30
סך היקף 60 שעות לימוד לפי מתווה של 60% פנים מול פנים ומקסימום 40% וירטואלי.
תאריך פתיחת הקורס:29 באוקטובר 2019
תאריך סיום משוער:יוני 2019

מקום הלימודים

נס ציונה. מגמת קולנוע ותקשורת תיכון גולדה, נס ציונה, רחוב משה לוי 23 קומה 1

שכר לימוד

הקורס מסובסד ע"י משרד החינוך- דמי הרשמה בסך 65 ש"ח בלבד

קהל יעד

מורים ומורות לקולנוע ותקשורת

תיאור הקורס

מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם.

מטרות הקורס

  • לקחת חלק בקהילה של מורים מובילים וחדשים, עיוני ומעשי;
  • להיות חלק ממשהו חדש, במסגרת קהילה איכותית תומכת;
  • שיח מקצועי על מודל בחינת הבגרות העיונית והמעשית;
  • אינטרדיסציפלינריות קולנוע - תקשורת;
  • להרחיב את ארגז הכלים המקצועי וללמוד מניסיונם של חברים למקצוע;
  • להיות חלק ממעגל מוחות מקצועי המאפשר לשתף אחרים בדילמות ובהצלחות.
  • לקדם את תחומי האמנויות בבתי הספר.

תכנית הלימודים

מס' תאריך יום שעות נושא
01 23/09/19 ג' 16:30 - 19:30 מפגש 1 הצגת הקהילה
02 05/11/19     מפגש מקוון 1
03 26/11/19 ג' 16:30 - 19:30 מפגש 2 - מודל בחינת הבגרות המעשית תוך זיקה ללימודים העיוניים-ניהול מגמה
04 03/12/19     מפגש מקוון 2
05 10/12/19 ג' 16:30 - 19:30 מפגש 3 - מודל בחינת בגרות עיונית. מפוצל – בהתאם לדיסציפלינות
06 15/01/20 ד' 16:30 - 19:30 מפגש 4 - קהילות עם המפקחת
07 22/01/20 ד' 16:30 - 19:30 מפגש 5 - *עדות מקומית עשוי להשתנות
08 18/02/20 ג'   מפגש מקוון 3
09 03/03/20 ג' 16:30 - 19:30 מפגש 6 - כתיבת מתכונת - (מעודכן) מפוצל בהתאם לדיסציפלינות
10 24/03/20 ג'   מפגש 7 - נייר עמדה
11 06/04/20 ג' 16:30 - 19:30 מפגש מקוון  4 - מטלת סיכום \מפגש השלמה בכנס האגודה הישראלית לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון ב"ש
12 05/05/20 ג' 16:30 - 19:30 מפגש 7 - מחשבות ותובנות משותפות על בניית תכנית  פעילויות המגמה.
13 09/06/20     מפגש 8 סיכום - קהילתי
14-15 01/07/20 ג' 09:30 - 15:30 מפגש מסכם 9 - מפגש כפול  לכלל הקהילות
        סה"כ -
9 מפגשים בפועל- 40ש'
4מפגשים מקוונים- 20ש'

* התכנית נתונה לשינויים בהתאם למטרות הקהילה וצרכיה

מנחים

אתי פרנקו - 052-3953132 - etikakolnoa@gmail.com

אלה מוראד - 054-5203451 - ellamorad@gmail.com