המחלקה לניהול המשאב האנושי

יום אוריינטציה במחלקה לניהול המשאב האנושי

ראשון, אוקטובר 21, 2018 - 10:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 2 =