מרכז נגישות במשרד הדיקן

סדנת הכנה לאקדמיה לסטודנטים עם לקויות למידה

חמישי, אוקטובר 18, 2018 - 09:00

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 0 =