מרכז נגישות במשרד הדיקן

יום אוריינטציה במרכז הנגישות

שלישי, אוקטובר 16, 2018 - 08:30

יום אוריינטציה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 6 =