תכנית המתמחים "הדבר הבא" | משרד הדיקן

תכנית התמחות יוקרתית במגזר הציבורי

* לפרטים והרשמה: סיון רוט, רכזת תכנית המתמחים "הדבר הבא" בספיר *
* sivanr@sapir.ac.il 077-9802397 *

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
4 + 4 =