המחלקה לניהול המשאב האנושי

חלוקת המיליונים - לא על הדירקטוריון לבדו

29.05.18 | גלובס | רו"ח אחמד איאד
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 0 =