חדר למידה - מרכז נגישות

תוכנות הקראה

חדר למידהבחדר הלמידה שבמשרדי הנגישות שישה מחשבים לשימוש הסטודנטים, עליהם מותקנות תוכנות הקראה בעברית (עלמה רידר) ובאנגלית textaloud)). במהלך היום ועד לשעות הערב, ניתן לעבוד באופו חופשי על מחשבים אלו

טמ"ס

מכשיר הטמ"ס מגדיל בעזרת מנגנון של טלוויזיה במעגל סגור כל מסמך המוצג לו, המכשיר נמצא בחדר הלימוד שבמרכז הנגישות ונועד לסייע ללקויי ראיה.