קורס הקלדה יעילה - מרכז נגישות

קורס הקלדה יעילהקורס זה הינו מותאם ואישי לסטודנטים עם דיסלקסיה או דיסגרפיה. מטרת הקורס, לשפר ולייעל את יכולת ההקלדה באמצעות תוכנה ייחודית, המאפשרת מעקב אחר התקדמות ובקבלת משוב אישי.
קורס זה ניתן ללא עלות, אך נדרשת התחייבות לארבעה עשר מפגשים קצרים ומיועד בראש ובראשונה לסטודנט אשר אושר לו שכתוב. הקורס נפתח בסמסטר א' וגם בסמסטר ב' של כל שנה אקדמית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות

שירה גורן - רכזת סיוע טכנולוגי
shirag@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802364

זינה דהרי – מזכירת מרכז נגישות
zinad@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802562